جابجائي سايت: لطفا به www.hoqooq.com برويد - http://hoqouq.com.online.fr
جابجائي سايت: لطفا به www.hoqooq.com برويد
Page d'Accueil آغازگاه
Plan نقشه سایت
Résumé به اختصار
Licence مجوز
Quoi de neuf ? تازه چه خبر؟
Liens پیوندها
درباره این سایت درباره این سایت
Chat چت
سایت های حقوقی سایت های حقوقی
شبکه حقوق شبکه حقوق
حقوق حقوق
حقوقدان حقوقدان
نشریه الکترونیک حقوق نشریه الکترونیک حقوق
وبلاگ گروهی حقوق وبلاگ گروهی حقوق
تالار گفتگوی حقوقدان تالار گفتگوی حقوقدان
Iran-Law Iran-Law (حقوق به انگلیسی)
Droit iranien Droit (حقوق به فرانسوی)
موسسه دادراهبرد موسسه دادراهبرد
مدیر شبکه حقوق مدیر شبکه حقوق
آیین دادرسى و داوری آیین دادرسى و داوری
   - آیین دادرسی (مدنی و کیفری) مشترکات
   - آیین دادرسی مدنی
   - آیین دادرسی کیفری
اطلاع رسانی  اطلاع رسانی
   - آموزش حقوق برای عموم
   - اخبار و رویدادهای حقوقی
   - مشاوره حقوقی و قضائی
   - گفتمان حقوقی روز
جستجو و پژوهش جستجو و پژوهش
حقوق اسلامی حقوق اسلامی
   - فقه سیاسی
   - فقه مدنی
   - فقه کیفری
حقوق بشر حقوق بشر
   - قوانین حقوق بشر
   - مقالات و سایت های حقوق بشر
حقوق بین الملل حقوق بین الملل
   - حقوق بین الملل خصوصی
   - حقوق بین الملل عمومی
حقوق جزا و بزه شناسی حقوق جزا و بزه شناسی
   - جرم شناسی
   - حقوق کیفری
حقوق خصوصی حقوق خصوصی
   - حقوق تجارت
   - حقوق فن آوری و مالكيت معنوى
   - حقوق مدنی
حقوق دیگر حقوق دیگر
   - حقوق افغانستان
   - حقوق ایران باستان
   - حقوق ثبت
   - حقوق قضاوت
   - حقوق وکالت
حقوق عمومی حقوق عمومی
   - حقوق اداری
   - حقوق اساسی
   - حقوق شهری و روستائی
   - حقوق مالی و مالیاتی
   - حقوق کار و تامین اجتماعی
درباره این سایت درباره این سایت
شبکه حقوق، تازه ترین مطالب  شبکه حقوق، تازه ترین مطالب
قوانین، مقررات و آراء قوانین، مقررات و آراء
نوشته های حقوقی نوشته های حقوقی
   - آزمون های حقوقی
   - دروس حقوقی
   - كتابخانه - دانشكده
   - كتابها
   - مقالات
   - مقالات سایت حقوق
   - نشریات
دریافت خبرنامه سایت:

اشتراک
لغو اشتراک
 

Retour  la page d'accueil  حقوق بین الملل  حقوق بین الملل عمومیحقوق بین الملل عمومی

سه شنبه 22 نوامبر 2005
دسترسی مستقیم به سایت قوانین و عهدنامه های اتحادیه اروپا


سه شنبه 22 نوامبر 2005
دسترسی مستقیم به مقررات بین المللی در سایت سازمان ملل متحد


شنبه 16 ژوئيه 2005
معاهده رم و اتحاديه اروپا
در مقام مقايسه با ساير سازمانهاي منطقهاي ، جامعه اروپاي كه به اختصار « جامعه » ناميده ميشود ، از نظر اهداف ، جامعترين ، از نظر سازمان تاسيساتي ، توسعه يافته ترين ، و از نظر نيل به اهداف ، موفق ترين سازمان بين المللي و منطقه اي جهان بوده است . جامعه نه تنها در جهت ايجاد بازار مشترك اروپايي ، بلكه همچنين كوشيده تا نسبت به اتخاذ تصميمات اساسي ، خارج از اقتصادهاي گوناگون ، سازمانهاي سياسي و سنتهاي فرهنگي ملت هاي عضو ، چهارچوب مشترك و مناسبي را ارائه دهد .


يكشنبه 22 مه 2005
اساسنامه اتحاديه بين المللي وكلا


دو شنبه 14 فوريه 2005
اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي


دو شنبه 14 فوريه 2005
كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر


دو شنبه 14 فوريه 2005
پيمان منع توليد و تكثير سلاحهاي هسته اي


سه شنبه 8 فوريه 2005
اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري


سه شنبه 8 فوريه 2005
منشور ملل متحد


دو شنبه 24 ژانويه 2005
سایت هاى حقوق بين‌الملل عمومی

بعد بالای صفحه قبل
 newsletter  -  admin  -  webmaster Creative CommonsTechnorati  - -