جابجائي سايت: لطفا به www.hoqooq.com برويد - http://hoqouq.com.online.fr
جابجائي سايت: لطفا به www.hoqooq.com برويد
Page d'Accueil آغازگاه
Plan نقشه سایت
Résumé به اختصار
Licence مجوز
Quoi de neuf ? تازه چه خبر؟
Liens پیوندها
درباره این سایت درباره این سایت
Chat چت
سایت های حقوقی سایت های حقوقی
شبکه حقوق شبکه حقوق
حقوق حقوق
حقوقدان حقوقدان
نشریه الکترونیک حقوق نشریه الکترونیک حقوق
وبلاگ گروهی حقوق وبلاگ گروهی حقوق
تالار گفتگوی حقوقدان تالار گفتگوی حقوقدان
Iran-Law Iran-Law (حقوق به انگلیسی)
Droit iranien Droit (حقوق به فرانسوی)
موسسه دادراهبرد موسسه دادراهبرد
مدیر شبکه حقوق مدیر شبکه حقوق
آیین دادرسى و داوری آیین دادرسى و داوری
   - آیین دادرسی (مدنی و کیفری) مشترکات
   - آیین دادرسی مدنی
   - آیین دادرسی کیفری
اطلاع رسانی  اطلاع رسانی
   - آموزش حقوق برای عموم
   - اخبار و رویدادهای حقوقی
   - مشاوره حقوقی و قضائی
   - گفتمان حقوقی روز
جستجو و پژوهش جستجو و پژوهش
حقوق اسلامی حقوق اسلامی
   - فقه سیاسی
   - فقه مدنی
   - فقه کیفری
حقوق بشر حقوق بشر
   - قوانین حقوق بشر
   - مقالات و سایت های حقوق بشر
حقوق بین الملل حقوق بین الملل
   - حقوق بین الملل خصوصی
   - حقوق بین الملل عمومی
حقوق جزا و بزه شناسی حقوق جزا و بزه شناسی
   - جرم شناسی
   - حقوق کیفری
حقوق خصوصی حقوق خصوصی
   - حقوق تجارت
   - حقوق فن آوری و مالكيت معنوى
   - حقوق مدنی
حقوق دیگر حقوق دیگر
   - حقوق افغانستان
   - حقوق ایران باستان
   - حقوق ثبت
   - حقوق قضاوت
   - حقوق وکالت
حقوق عمومی حقوق عمومی
   - حقوق اداری
   - حقوق اساسی
   - حقوق شهری و روستائی
   - حقوق مالی و مالیاتی
   - حقوق کار و تامین اجتماعی
درباره این سایت درباره این سایت
شبکه حقوق، تازه ترین مطالب  شبکه حقوق، تازه ترین مطالب
قوانین، مقررات و آراء قوانین، مقررات و آراء
نوشته های حقوقی نوشته های حقوقی
   - آزمون های حقوقی
   - دروس حقوقی
   - كتابخانه - دانشكده
   - كتابها
   - مقالات
   - مقالات سایت حقوق
   - نشریات
دریافت خبرنامه سایت:

اشتراک
لغو اشتراک
 
Retour à la page d'accueil  نگارش

RSS / XMLچیست؟  

شیوه سندیکسیون در سایت جابجائي سايت: لطفا به www.hoqooq.com برويد.

سندیکسیون (syndication) فنی است که اجازه می دهد تا داده های سایت جابجائي سايت: لطفا به www.hoqooq.com برويد نمایش داده شوند در سایت یا وبلاگ شما.

در این شیوه از XML استفاده شده است ولی به گونه ای بسیار ساده شده.

 

چگونه می توانید عنوان های نوشته های این سایت را در سایت یا وبلاگتان نمایش دهید؟

 با گذاشتن لینک های زیر در سایت یا وبلاگ خود، به ترتیب عناوین مقالات و مقالات کوتاه منتشر شده در جابجائي سايت: لطفا به www.hoqooq.com برويد به طور خودکار در آنجا نمایش داده می شوند :


-   تمام مقالات : http://hoqouq.com.online.fr/backend.php3


-   تمام مقالات کوتاه : http://hoqouq.com.online.fr/backend-breves.php3

با این حال،  همچنین شما می توانید عناوین نوشته های این سایت را بخش به بخش در سایت یا وبلاگ خود نمایش دهید. برای این کار کافی است که شماره هر بخش را به بک اند (backend) بیفزائید.

برای مثال :

آیین دادرسى و داوری. شماره اش هست 47 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoqouq.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=47

اطلاع رسانی . شماره اش هست 9 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoqouq.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=9

جستجو و پژوهش. شماره اش هست 16 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoqouq.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=16

حقوق اسلامی. شماره اش هست 110 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoqouq.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=110

حقوق بشر. شماره اش هست 48 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoqouq.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=48

حقوق بین الملل. شماره اش هست 67 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoqouq.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=67

حقوق جزا و بزه شناسی. شماره اش هست 46 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoqouq.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=46

حقوق خصوصی. شماره اش هست 42 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoqouq.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=42

حقوق دیگر. شماره اش هست 2 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoqouq.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=2

حقوق عمومی. شماره اش هست 37 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoqouq.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=37

درباره این سایت. شماره اش هست 1 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoqouq.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=1

شبکه حقوق، تازه ترین مطالب . شماره اش هست 74 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoqouq.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=74

قوانین، مقررات و آراء. شماره اش هست 54 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoqouq.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=54

نوشته های حقوقی. شماره اش هست 49 (cf. l'url de la rubrique). بنابراین بک اند (backend) می شود : http://hoqouq.com.online.fr/backend.php3 ?id_rubrique=49

در پایان، برای تمام کسانی که امکان پارسه کردن در سایت یا وبلاگشان ندارند، امکان گنجاندن کدهای زیر در هر جای صفحه سایت یا وبلاگشان وجود دارد:

 

<script src="http://hoqouq.com.online.fr/distrib.php3">

 

بعد بالای صفحه قبل
 newsletter  -  admin  -  webmaster Creative CommonsTechnorati  - -